Boeing B-47 Stratojet
+ Boeing XB-47 Stratojet
+ Boeing B-47A Stratojet
+ Boeing B-47B Stratojet
+ Boeing RB-47B Stratojet
+ Brass Ring
+ The B-47 Rascal Program
+ Boeing TB-47B Stratojet
+ Boeing WB-47B Stratojet
+ Boeing YB-56/YB-47C Stratojet
+ Boeing XB-47D Stratojet
+ Boeing B-47E Stratojet
+ Boeing YDB-47E, DB-47E Stratojet
+ Boeing EB-47E Stratojet
+ Boeing EB-47E(TT) Stratojet
+ Boeing ETB-47E Stratojet
+ Boeing QB-47E Stratojet
+ Boeing WB-47E Stratojet
+ Boeing RB-47E Stratojet
+ Boeing YB-47F Stratojet
+ Boeing KB-47G Stratojet
+ Boeing RB-47H Stratojet
+ Boeing ERB-47H Stratojet
+ Boeing YB-47J Stratojet
+ Boeing YB-47K Stratojet
+ Boeing EB-47L Stratojet
+ CL-52 Flying Testbed for Orenda Turbojet